1. Realizarea de proiecte proprii, in vederea sustinerii si dezvoltarii domeniilor: cultural, artistic, educational, social, religios, sportiv, de cercetare stiintifica si turism, prin desfasurarea urmatoarelor activitati:

 • realizarea si editarea de publicatii periodice (reviste, ziare), carti, pliante, afise, programe si alte materiale informative;
 • descoperirea, indrumarea, pregatirea, sprijinirea materiala si promovarea tinerelor talente literar-artistice, stiintifice, sportive;
 • infiintarea unui cenaclu literar-artistic;
 • organizarea de tabere de creatie;
 • infiintarea de muzee;
 • organizarea de actiuni ecumenice;
 • sprijinirea materiala a copiilor strazii, a copiilor din leagane, case de copii si centre de plasament, a persoanelor varstnice cu nevoi sociale din azilele de batrani, precum si a altor categorii de persoane defavorizate;
 • organizarea de simpozioane, conferinte, intruniri, manifestatii publice, cursuri de pregatire, seminarii, dezbateri, concursuri, precum si a altor activitati de sensibilizare a opiniei publice în domeniile vizate in acest capitol;
 • acordarea de consultanta în domeniul respectarii drepturilor omului, dezvoltarii constiintei civice, precum si in alte domenii de interes general ce privesc viata publica;
 • dezvoltarea de programme proprii si în regim de parteneriat cu alte organizatii ale societatii civile, precum si cu autoritatile publice din tara si strainatate;
 • oferirea de informatii cetatenilor cu privire la procesul de integrare a României în Uniunea Europeana, prin crearea unor puncte si centre de informare si formare in acest domeniu;
 • organizarea de activitati cu caracter ecologic, excursii si tabere care sa favorizeze dezvoltarea valorilor comunitare sub aspect cultural, artistic, social, religios;
 • promovarea traditiilor si valorilor culturale romanesti si universale;
 • colaborarea cu institutiile de invatamant si cultura la actul de educare a tinerilor în cultul dragostei de tara, fata de simbolurile statului si fata de istoria si eroii neamului;
 • participarea la manifestarile prilejuite de aniversarea unor evenimente istorice, comemorari, precum si la alte actiuni organizate de autoritatile publice si institutiile locale.

2. Integrarea zonei Muntilor Orastiei în circuitul turistic rural, prin ecoturism si agroturism, crearea si dezvoltarea unei retele proprii de pensiuni, pentru promovarea potentialului turistic local.

3. Sprijinirea membrilor asociatiei pentru crearea unei ferme agricole si de crestere a animalelor, care sa foloseasca metode ecologice, menite sa protejeze mediul si sa mentina neschimbat peisajul rural.

4. Sprijinirea membrilor asociatiei pentru dezvoltarea activitatilor mestesugaresti traditionale.

5. Dezvoltarea unor activitati economice proprii, prin înfiintarea de societati comerciale, în vederea autofinantarii asociatiei.

6. Participarea, prin proiecte, la programele speciale finantate prin fonduri PHARE sau prin Agentia SAPARD Romania, precum si la alte programe europene sau nationale..